Mesterhus  KareteMesterhus  Karete

Denne hustypen er tilpasset ny teknisk forskrift gjeldende fra 01.08.2009

Mesterhus Karete kjennetegnes ved spesielle karnapper, valmet tak og et innbydende inngangsparti. Det er et hus som kjennetegnes av store oppholdsrom. Med spiseplass i hjørnekarnappet har du muligheten til å skape en virkelig spennende kjøkkenløsning.

Mesterhus Karete er et hus som med sin stil og romslighet tilfredsstiller deg som har høye krav til bo-komfort. På grunn av valmtaket er ikke loftet innredet, men til gjengjeld er underetasjen godt utnyttet med mulighet for å innrede en ekstra leilighet. Det er også mulig å legge inngangen til underetasjen dersom det passer bedre.

I hovedetasjen er det først og fremst det spennende kjøkkenet med spiseplass i hjørnekarnappet som utmerker seg. Det er også mulig å sette en tofløyet glassdør inn til stuen.

Underetasjen er løst med romslig kjellerstue, soverom, bad, vaskerom, bod og et rom du kan benytte til hjemmekontor, hobby- eller trimrom. Selv om Mesterhus Karete er tegnet for skrå tomt, kan det tilpasses flatere terreng, og bygges uten underetasje.Tomteforhold: Skrå

Mål
Bebygd areal: 163 m²
Største lengde: 15.8 m
Største bredde: 10.7 m

Bruksareal u.etg: 116 m² Bruksareal 1.etg: 126 m² Bruksareal totalt: 242 m²

Årlig oppvarmingsbehov Per kvadratmeter: 55 kWh
Totalt: 13200 kWhMesterhus  KareteMesterhus  Karete

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund