Mesterhus MathildeMesterhus Mathilde Denne hustypen er tilpasset ny teknisk forskrift gjeldende fra 01.08.2009

Mesterhus Mathilde er en moderne tomannsbolig, med skrå himling og gode lysforhold. Legg merke til vinduene over skråtaket i fronten på huset og «vindussøylene» med sine dekorative plater. Huset har inngang i begge etasjer, og kan derfor tilpasses adkomst fra begge planene. Mesterhus Mathilde passer perfekt til skrånende tomt.

Arkitekt: Ola HetlandTomteforhold: Skrå

Mål
Bebygd areal: 78 m²
Største lengde: 7 m
Største bredde: 10.7 m

Bruksareal u.etg: 62 m² Bruksareal 1.etg: 63 m² Bruksareal totalt: 125 m²

Årlig oppvarmingsbehov Per kvadratmeter: 64 kWh
Totalt: 8000 kWh Mesterhus MathildeMesterhus Mathilde

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund