Mesterhus MiraMesterhus Mira

Denne hustypen er tilpasset ny teknisk forskrift gjeldende fra 01.08.2009

Mesterhus Mira er et moderne trehus som er designet spesielt for å gi gode lysforhold. I tillegg til vindusflatene på langsiden har begge endeveggene store glasspartier som gir gjennom lys. Huset er oppdelt i tre soner: En transportsone i midten, en åpen sone med kjøkken, spiseplass og stue, og en privat sone med soverom og bad.

Transportsonen går på langs av huset, og fungerer som husets hjerte. Her beveger man seg vertikalt og horisontalt. Fra galleriet har man panorama-utsikt til hagen, og ned i 1. etasje.

Den åpne sonen, med dobbel tak-høyde, inneholder kjøkken, spise-plass og stue. De store vindus-partiene nærmest visker ut over-gangen mellom inne og ute. Alt lyset gir rike muligheter for fleksibel innredning.

Den private sonen er en kontrast til den åpne sonen. Den fremstår som mer lukket, med soverom og bad. Plantegningen viser tre sove-rom, et arbeidsrom og bod, men det er mulig med individuelle tilpasninger – for eksempel med fire soverom.

Mesterhus Mira er et moderne hus som tar vare på menneskers behov.



Tomteforhold: Flat

Mål
Bebygd areal: 148 m²
Største lengde: 13 m
Største bredde: 11.2 m

Bruksareal 1.etg: 132 m² Bruksareal 2.etg: 78 m² Bruksareal totalt: 210 m²

Årlig oppvarmingsbehov Per kvadratmeter: 54 kWh
Totalt: 11400 kWh 



Mesterhus MiraMesterhus Mira

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund