Mesterhus NathalieMesterhus NathalieDenne hustypen er tilpasset ny teknisk forskrift gjeldende fra 01.08.2009

Norsk byggeskikk viser mange eksempler på smale, avlange hus der mønet følger terrenget. Husene ble opprinnelig bygget i bakker og lier for å verne dyrkbar mark, og Mesterhus Nathalie er inspirert av denne tradisjonen. Huset er likevel moderne konstruert og har et meget lavt energibehov.

Arkitekt: Sten AndersenTomteforhold: Flat

Mål
Bebygd areal: 106 m²
Største lengde: 13.7 m
Største bredde: 10.3 m

Bruksareal 1.etg: 88 m² Bruksareal 2.etg: 73 m² Bruksareal totalt: 161 m²

Årlig oppvarmingsbehov Per kvadratmeter: 58 kWh
Totalt: 9300 kWh Mesterhus NathalieMesterhus Nathalie

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund