AKRO AS utfører også oppdrag innen påbygg. Behovet for å utvide bolig kan komme fra mange hold, og det er ikke alltid ønskelig å flytte, eller mulighet for å utvide i arealet rundt boligen. Påbygg er derfor en god måte å utnytte de mulighetene som er i bygningen. Vi samarbeider med dyktige arkitekter som har god erfaring med påbygg, utvidelse av loft og annet potensialet for utnyttelse av boligen.

Påbygg – flere etasjer.

Påbygg er utvidelse av arealer i høyden. En helt ny etasje eller utbygging/utvidelse av loft er påbygg som gir ekstra arealet i boligen. Dette gir en utvidelse av boligen uten å ta av hage eller eiendom.

Kontakt oss gjerne for befaring og pris på påbygg.

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund