Vi utfører også oppdrag innen tilbygg i Follo. Tilbygg kan være en utvidelse av kjøkken eller et nytt inngangsparti. Vinterhage, balkong eller terrasse er også andre eksempler på tilbygg. Tilbygg krever planlegging, tillatelse og ofte en rask gjennomføring. Generelt er det slik at tilbygg som er over 50 kvadratmeter er søknadspliktig, mens tilbygg under 50 kvadratmeter kun skal innrapporteres til myndigheter. Når det er personer som bor i boligen, er det selvsagt ønskelig at prosessen med tilbygg går raskt og smidig.

Tilbygg – utvidelse av areal

Vi utfører tilbygg på gamle eller nyere hus for å øke grunnarealet. Vi tar oss av alt arbeidet rundt tilbygg, som grunnarbeidet, selve tilbygget og ferdigstillelse.

Kontakt oss gjerne for befaring og pris på tilbygg.

Medlem av Mesterhus

Kontakt oss:

AKRO  AS
Tiurveien 33
1914 Ytre Enebakk
+47 4000 7011
post@akro.no
+47 64 92 49 55
Byggmester i Follo med sentral godkjenning
Entreprenør i Follo - medlem av Norges byggmesterforbund